De VES ontving in november het bericht van de Raad van Beheer dat het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) per 1-1-2016 wijzigt omtrent de periode waarin een teef nesten mag krijgen.

Bij de nieuwe regel zal worden gerekend met de geboortedatum ( in plaats van de dekdatum ), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Vereniginsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

" Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten. "

De VES is verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer worden voorgelegd. De Raad wijst er verder op dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de VES behoeft. De VES is wel verplicht om het gewijzigde VFR kenbaar te maken aan haar leden.

Pups verwacht omstreeks mei uit de volgende combinatie

1 puppy teefje geboren en gereserveerd
Dyrham Diversity at Redhara JW " Travis "
Foto
TRAVIS
Princess Pride Limited Edition Touching The Sky " Sky "
Foto
SKY
pedigree_travis
File Size: 337 kb
File Type: pedigree travis
Download File

hd_travis
File Size: 516 kb
File Type: hd travis
Download File

baer_travis
File Size: 241 kb
File Type: baer travis
Download File

pedigreeskye.jpg
File Size: 355 kb
File Type: jpg
Download File

hd_sky_001.jpg
File Size: 194 kb
File Type: jpg
Download File

baertest_skye.jpg
File Size: 246 kb
File Type: jpg
Download File