Wij vermelden de uitslagen zonder persoonsgegevens ( Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP )